Back

Welzijn

Welzijnsdag @Campus Innova

Gedurende 1 dag  nemen de leerlingen deel aan verschillende activiteiten in het kader van de welzijnsdag. Om een beeld te krijgen van het welbevinden van de leerlingen op school, vullen ze eerst een vragenlijst in. De leerlingen moeten aangeven of ze graag naar school komen, of ze de leerstof begrijpen, hoe de leerkrachten hen behandelen en hoe zij zich voelen op school.

Voor de tweede en derde graad wordt een EHBO-cursus georganiseerd. De leerlingen leren hoe ze eerste hulp moeten bieden in noodsituaties. Eerst wordt enkele theoretische principes uitgelegd aan de hand van een presentatie en dan mogen de leerlingen zelf aan de slag. Ze leren hoe je iemand moet evacueren en oefenen de RAUTEK-greep op elkaar uit. Ook het verzorgen van verschillende soorten wonden komt aan bod. Ten slotte mogen zij op het ritme van ‘staying alive’ hun reanimatietechnieken uitproberen op enkele reanimatiepoppen. Hopelijk kunnen zij in de toekomst ingrijpen in een noodsituatie en het verschil maken tussen leven en dood.