Welzijn

Welzijnsdag @Campus Innova

Het vijfde, zesde en zevende lesuur namen de leerlingen deel aan verschillende activiteiten in het kader van de welzijnsdag. Om een beeld te krijgen van het welbevinden van de leerlingen op school, vulden ze eerst een vragenlijst in. De leerlingen moesten aangeven of ze graag naar school komen, of ze de leerstof begrijpen, hoe de leerkrachten hen behandelen en hoe zij zich voelen op school.

Vervolgens bekeken de leerlingen van de eerste graad de film John Q. Deze handelt over een jongen die een levensnoodzakelijke harttransplantatie nodig heeft. Wanneer de verzekeringsmaatschappij de kosten niet wil dekken, besluit zijn vader om het ziekenhuis te gijzelen tot de artsen instemmen om de operatie uit te voeren. Deze film toont hoe we soms tot het uiterste worden gedreven om onze gezondheid en welzijn te garanderen. Na de film volgde er een reflectiemoment. Veel leerling en leerkrachten kregen het emotioneel hier zwaar bij.

Voor de tweede en derde graad werd een EHBO-cursus georganiseerd. De leerlingen leerden hoe ze eerste hulp moeten bieden in noodsituaties. Eerst werden enkele theoretische principes uitgelegd aan de hand van een presentatie en dan mochten de leerlingen zelf aan de slag. Ze leerden hoe je iemand moet evacueren en oefenden de RAUTEK-greep op elkaar uit. Ook het verzorgen van verschillende soorten wonden kwam aan bod. Ten slotte mochten zij op het ritme van ‘staying alive’ hun reanimatietechnieken uitproberen op enkele reanimatiepoppen. Hopelijk kunnen zij nu in de toekomst ingrijpen in een noodsituatie en het verschil maken tussen leven en dood.