Back

Om haar opdracht te vervullen heeft Campus Innova enkele concrete doelstellingen vooropgesteld. Deze doelstellingen zijn niet enkel gericht op het onderwijskundige aspect van onze school, maar ook op het opvoedkundige gedeelte. Zo trachten we onze leerlingen te vormen tot kritische burgers.

De projectdagen die Campus Innvova organiseert kaderen in het opvoedkundige gedeelte van ons pedagogisch project. Via gerichte activiteiten laten we de leerlingen kennis maken met verschillende aspecten van de samenleving. In totaal hebben we vijf projectdagen die afwisselend plaatsvinden.

Om de leerlingen de werking van de democratie, de verdeling van de welvaart, cultuur, veiligheid en welzijn bij te brengen, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen te maken krijgen met deze principes. Campus Innova hoopt zo leerlingen tot respectvolle burgers, die hun verantwoordelijkheid binnen de huidige maatschappij kunnen en willen opnemen, op te voeden.

Tijdens projecten worden er vakoverschrijdende eindtermen (of VOETen) nagestreefd, die niet terug komen in het gewone lessenpakket. De school wilt de leerlingen een basisvorming aanbieden, die hen ondersteunt in de uitbouw van een persoonlijk leven en in hun kritisch-creatief functioneren in de maatschappij. De inhouden en vormingscomponenten (met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) die daarbij belangrijk zijn en niet tot een vakdomein behoren, worden opgenomen zo’n projectdag.

Onze school koos er 5 thema’s om rond te werken:

  • Welvaart
  • Democratie
  • Gezondheid en veiligheid
  • Cultuur
  • Welzijn