Back

Het Lucernacollege Campus Innova slaat de handen in elkaar met de VUB en Odisee om drempelverlagend te werken voor leerlingen uit de derde graad.

Zo kunnen de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs, in samenwerking met Odisee, op woensdagnamiddag lessen volgen aan de hogeschool en zelfs examens afleggen voor het behalen van studiepunten voor twee vakken van de lerarenopleiding. Daarnaast werkt Odisee ook aan een graduaatopleiding voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs. Dit biedt deze leerlingen een mooie mogelijkheid om alsnog een erkend diploma te behalen.

Het Lucernacollege Campus Innova heeft ook drie lopende projecten met de VUB, namelijk een drempelverlagend snuffelstageproject, een AI-project en het PeaceJamproject.

Het drempelverlagend snuffelstageproject zal de leerlingen vanaf het schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid geven lessen te volgen aan de VUB op de woensdag om zo een snellere en vlottere overgang naar het hoger onderwijs mogelijk te maken. Deze ervaringen kunnen stimulerend werken voor de jongeren die zo niet alleen de universiteit leren ontdekken, maar ook medestudenten en sommige professoren of assistenten.

Het A.I.-project – in samenwerking met Gluon, de ULB, de VUB en externe gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk – is een project dat de uitdagingen van een digitale samenleving uit de 21e eeuw aangaat. In deze veranderende en diverse samenleving is het van belang dat het onderwijs niet blijft stilstaan, maar mee evolueert. Scholen, ondernemingen en culturele instellingen in Brussel moeten samenwerken om jonge studenten te sensibiliseren voor de uitdagingen en gevaren van A.I.-systemen (Artificiële Intelligentie) en om hen aan te leren hoe er best wordt gewerkt met deze nieuwe technologieën die steeds meer aanwezig zijn in onze maatschappij. Samen kunnen we werken aan een levendige samenleving van actieve gebruikers en een A.I.-systeem dat sociaal en ethisch verantwoord is.

Naast deze projecten met de VUB zullen de leerlingen van de Unescoschool Lucerna Campus Innova dit schooljaar de mogelijkheid krijgen het programma van PeaceJam Compassion in Action (Samenleven in actie) te volgen met als hoogtepunt de PeaceJam conferentie in maart 2020 aan de VUB, in het bijzijn van een Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Het pedagogisch programma heeft als doel een inclusieve gemeenschap te creëren door jongeren de kans en gelegenheid te geven zich op een positieve manier te ontwikkelen. Dankzij het ontdekken van de levens van verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en allerlei ludieke activiteiten zullen de leerlingen essentiële competenties leren ontwikkelen, van altruïsme en compassie tot actie en betrokkenheid. De missie van PeaceJam is op deze manier jongerenleiders (youth leadership) te vormen die zich inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld (PeaceJam, 2017).

Voor meer info: Samenwerking tussen het Lucernacollege Campus Innova en de externe partners VUB en Odisee