Back

Sociale innovatie

Sociale innovatie op Campus Innova

Elke vereniging, business of onderwijsinstelling wordt gedefinieerd door z’n waarden en normen. Op onze school streven wij ernaar om in te zetten op sociale innovatie, in elke zin van het woord. In een wereld waarin de kloof tussen arm en rijk niet enkel groter wordt, maar waarin we overspoeld lijken te worden met verhalen over corruptie en sociale wanpraktijken, willen we onze leerlingen de tools geven om het verschil te maken. Sociaal ondernemerschap draait niet enkel om winst, maar ook om maatschappelijke winst. De toekomst ligt bij duurzame, innovatieve activiteiten die een sociale waarde met zich meebrengen. Het gaat van ngo’s naar banken met een sociaal verantwoord beleggingspatroon, van groene energie naar fair trade.