Back

Sociale stages worden voor leerlingen van 5de jaar georganiseerd en dragen bij tot de betrokkenheid van leerlingen op de ander. In een eerste deel van deze uitgave wordt uiteengezet waarom sociale stage thuis hoort bij ons op school en hoe dit kan worden geïmplementeerd in het leerplan. In een tweede deel bereiden de leerlingen zich voor voor een stage in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Tanzania of Oeganda is een geweldige manier om jezelf te ontwikkelingen op persoonlijk vlak, je in te zetten voor anderen en tegelijkertijd waardevolle (werk)ervaring op te doen. De nieuwe cultuur waarmee je te maken krijgt, het verbeteren van je taalvaardigheid en het ontplooien van jouw kennis en vaardigheden in een uitdagende omgeving zullen ervoor zorgen dat jouw stage een bijzondere aanvulling is voor jouw CV.

Stage voor de laatste jaar leerlingen wordt in het Lucernacollege Campus INNOVA opgevat als ‘snuffel- en netwerkstage’ van leerlingen met als hoofddoelstelling de wederzijdse ontmoeting van leerlingen met studenten van hoger onderwijs of met instellingen waar ze rond een project zullen samenwerken of met jongeren en volwassenen van doelgroepen met wie ze spontaan minder in contact komen. Het accent ligt hier de leerlingen kans te geven om een week lang in een onderneming, instelling, hoger onderwijs,… rond te ‘snuffelen’ en leren samen te werken op verschillende niveau’s en te proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Dit helpt hen om een goede studiekeuze te maken.
De wisselwerking, gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid is hierbij belangrijk.