Back

Schoolraad

Het decreet over de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs schept een wettelijk kader voor inspraak van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze inspraak wordt uitgeoefend door de Schoolraad. Deze is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers (3) van de ouders – het personeel – de leerlingen en de lokale gemeenschap.