Back

Als Unescoschool, zullen de leerlingen van het Lucernacollege Campus Innova dit schooljaar de mogelijkheid krijgen het programma van PeaceJam Compassion in Action (Samenleven in actie) te volgen met als hoogtepunt de PeaceJam conferentie in maart 2020 aan de VUB – Vrije Universiteit Brussel in het bijzijn van een Nobelprijswinnaar voor de Vrede.

Het pedagogisch programma heeft als doel een inclusieve gemeenschap te creëren door jongeren de kans en gelegenheid te geven zich op een positieve manier te ontwikkelen. Dankzij het ontdekken van de levens van verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en allerlei ludieke activiteiten zullen de leerlingen de essentiële competenties van altruïsme en compassie tot actie en betrokkenheid leren ontwikkelen. De missie van PeaceJam Belgium is op deze manier jongerenleiders (youth leadership) te vormen die zich inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld (PeaceJam, 2017).

https://www.vub.be/events/2020/peace-jam-conferencehttp://www.peacejam.org/