Back

Over ons

Campus Innova - Inspireer de toekomst!

Innova komt van innovatie en zo willen we de toekomst van onze leerlingen inspireren.

Campus Innova is een vrije niet-confessionele school, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de opdracht de Vlaamse ontwikkelingsdoelen en eindtermen te realiseren. Het onderwijsaanbod in Campus Innova is gebaseerd op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ons pedagogisch project steunt op vier pijlers die tezamen de hoeksteen vormen van toekomstgericht onderwijs. Deze blik op de toekomst wordt niet enkel bereikt via de inhoud van de lessen maar ook door de vorm. Op Campus Innova zetten we in op het vormen van kritische denkende jongeren die je het best kan omschrijven als: wereldburgers. Dit wordt bereikt door het gebruik van projectwerk, vakoverschrijdende leerinhouden, een praktijkgerichte didactiek en aandacht voor de persoonlijke talenten van elk individu.

Het is onze overtuiging dat alle leerlingen die afstuderen van Campus Innova, de capaciteiten en de visie hebben verworven om het ver te schoppen in de academische wereld en op de arbeidsmarkt.

In onze geglobaliseerde maatschappij waar de nadruk ligt op een vrije markteconomie, is het voor de volgende generatie des te belangrijker om een grondige kennis en inzicht te krijgen in alle aspecten van de zakenwereld. De leerlingen observeren de verschillende spelers in het economische veld (het individu, KMO’s, multinationals, de regering…) en leren hoe hun wisselwerking verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden. Daarnaast kijken we ook naar de toekomst: het is aan het onderwijs om innovatie in deze sector te stuwen en de economie van de toekomst vorm te geven. Wij stellen ons tot doel om de drijfkracht achter deze innovatie te zijn door in te zetten op duurzame ontwikkelingen en toekomstgericht zakendoen.

De menselijke voetprint wordt bepaald door zijn cultuur, van Stonehenge tot Luc Tuymans. Het is de allergrootste traditie van de menselijke soort om onze cultuur te voeden, ontwikkelen en over te dragen aan onze kinderen. In deze richting kijken we naar verleden, heden én de toekomst bij het bestuderen van de humane wetenschappen. Hiernaast blijven we up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen door de vakoverschrijdende eindtermen ‘mediawijsheid’ te behalen. Door de snel veranderende aard van media en berichtgeving, leren we op Campus Innova om met een kritische blik naar informatie te kijken en deze te toetsen aan de maatstaven van objectiviteit. In de toekomst zullen het deze competenties zijn die het verschil zullen maken.

De allergrootste ontwikkelingen zijn steeds verwezenlijkt door een leergierige geest met de mogelijkheid een blik op de toekomst te richten, dit zijn kwaliteiten die hoog in het vaandel worden gedragen op Campus Innova. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een pijlsnel tempo op en hier wordt op ingespeeld in ons curriculum. Het is onze overtuiging dat deze generatie grootse zaken zal verwezenlijken, daarom zetten we in op het ontwikkelen van kritische zin en het volgen van een objectieve wetenschappelijke methode. Onze leerlingen komen in aanraking met alle onderdelen van de wetenschap: van Artificiële Intelligentie tot Zygote. Door de verworven theorie telkens in de praktijk om te zetten, verwerven onze leerlingen een uniek inzicht in de wetenschap en technologie.

Elke vereniging, business of onderwijsinstelling wordt gedefinieerd door z’n waarden en normen. Op onze school streven wij ernaar om in te zetten op sociale innovatie, in elke zin van het woord. In een wereld waarin de kloof tussen arm en rijk niet enkel groter wordt, maar waarin we overspoeld lijken te worden met verhalen over corruptie en sociale wanpraktijken, willen we onze leerlingen de tools geven om het verschil te maken. Sociaal ondernemerschap draait niet enkel om winst, maar ook om maatschappelijke winst. De toekomst ligt bij duurzame, innovatieve activiteiten die een sociale waarde met zich meebrengen. Het gaat van ngo’s naar banken met een sociaal verantwoord beleggingspatroon, van groene energie naar fair trade.