Back

Schooljaar 2022-2023

SCHRIJF JE IN VOOR EEN RONDLEIDING OP ZONDAG 30 APRIL 2023 (van 10uur tot 13u00)

Lucernacollege Campus Innova organiseert een opendeurdag voor zijn toekomstige leerlingen/ouders op zondag 30 april 2023. Je kunt hieronder inschrijven voor een persoonlijke rondleiding.

Heeft u belangstelling voor de school? Neem dan contact op met ons. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Kennis laten maken met onze school doen wij bij voorkeur in een groepjes. Tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding kunt u tal van vragen stellen over opvoeding en onderwijs. We nemen er ruim de tijd voor, want een school voor je kind kies je tenslotte niet zomaar.

  SCHRIJF JE IN VOOR EEN RONDLEIDING OP ZONDAG 30 APRIL 2023

  Op welk moment zou u graag langskomen? *

  Op een steenworp van de Vaartdijk in Anderlecht, op een voormalige industriesite, werd de vernieuwde Campus Innova geopend in september 2021. Na de aankoop van de naastgelegen gronden en loodsen en de omvorming ervan tot een basisschool heeft het schoolbestuur nu de renovatie en uitbreiding van het voormalige kantoorgebouw gerealiseerd voor de secundaire school. Daarnaast is ook de volledige omgeving van de campus heraangelegd.

  Het gebouw van de secundaire school, de zogenaamde ‘kantoortoren’, was aan renovatie toe: isolatie, ventilatie en brandveiligheid zijn maar enkele van de pijnpunten die dringend verholpen moesten worden. Campus Innova greep deze uitdaging aan om het project klaar te maken voor de toekomst. Dat betekende ook een broodnodige capaciteitsuitbreiding gezien de toenemende druk op het secundair onderwijs.

  Door naast de renovatie ook een deel nieuwbouw aan de kantoortoren te realiseren konden 12 bijkomende klassen gerealiseerd worden, goed voor een extra capaciteit van 330 plaatsen. Hierdoor neemt de capaciteit van de school toe van 230 naar 560 plaatsen.

  Voorstelling nieuwbouw

  Innova staat ook voor onderwijsvernieuwing. Wij nemen deel aan tal van vernieuwende pedagogische projecten waarvan we vinden dat ze een meerwaarde betekenen voor onze leerlingen.

  Zo stapten we in het project ‘Boeken Troef’ van de Odisee hogeschool. Dankzij deze samenwerking komen de leerlingen van het eerste middelbaar één lesuur per week samen om te lezen. De leerlingen nemen niet gewoon en boek en houden zich in stilte bezig. Neen, de leerkracht heeft een opleiding gevolgd door het Lezerscollectief om aan de hand van kortverhalen en poëzie samen met de leerlingen teksten in een veilige omgeving te lezen en bespreken. We verslinden geen hele boeken maar zetten in op het aanwakkeren van het leesplezier. Dankzij dit project is ook het leeslokaal tot stand gekomen. Schoenen uit, lekker in de zetel zakken en dan genietend lezen.

  voorstelling boekentroef

  Schooljaar 2020 – 2021

   

  Helaas organiseren wij wegens het risico voor de besmetting van het Coronavirus de opendeurdag virtueel. Onze leerkrachten hebben een opendeurdagkrant met de nodige info en uitleg over onze schoolwerking voor jullie voorbereid.

  Verken op onze site het studieaanbod, de virtuele rondleiding en zoveel meer. Voor vragen contacteer ons op nummer 02 217 72 19.

  Schooljaar 2019-2020

   

   

   

  Eerste graad @ Campus INNOVA

  In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. Na het 1e leerjaar kan je nog alle basisopties kiezen. Let wel dat je om Latijn of Grieks-Latijn te kunnen volgen, je best in het eerste leerjaar klassieke studiën (Latijn) gevolgd hebt! Als je de lessenroosters bekijkt zal je merken dat er basisopties zijn met meer theorie en andere met meer praktijk. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen  zal je dan in de 2de graad een studierichting kunnen kiezen. De keuze van de juiste basisoptie is belangrijk! Als je nu bijvoorbeeld kiest voor een basisoptie met minder uren theorie, kan je voor problemen komen te staan als je in de tweede graad nog een andere weg uit wilt gaan.

  Onze ped adjunct directeur geeft een virtuele rondleiding!

   

   

  Meervoudige Intelligentie @ Campus INNOVA

  Wij geloven dat elk kind een talent heeft en het is ook deels ons taak om deze talenten te ontdekken en te laten ontplooien. Daarom nemen wij in 1ste graad ‘Meervoudige Intelligentie test’ af om de talenten en de interesse gebieden van onze leerlingen te ontdekken.

  Wij geven de thema’s die horen bij de vakken zoals ‘mens & samenleving’, ‘geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, artistieke vorming,… vanuit de theorie van meervoudige intelligentie. Deze theorie is in 1983 geïntroduceerd door Gardner, een Amerikaanse psycholoog, werkzaam aan de Universiteit van Harvard. In de theorie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende intelligenties. Er worden ten minste acht intelligenties onderscheiden: verbaal/linguïstische, logisch/mathematische, visueel/ruimtelijke, muzikaal/ritmische, lichamelijke/kinesthetische, interpersoonlijke, intrapersoonlijke en natuurgerichte intelligentie. Gardner benadrukt dat elk individu een ander brein heeft en informatie op een andere manier opslaat. Ieder mens heeft altijd wel één of meerdere intelligenties waarin hij uitblinkt. Gardner kijkt hiermee dus verder dan de traditionele IQ-testen, waarin te weinig rekening gehouden wordt met de verschillende dimensies. Deze theorie past heel goed bij de visie van onze school, omdat zowel Gardner als Lucernaconcept een holistische kijk op kinderen hebben.

  Hoe hebben we deze theorie vormgegeven op school? We trachten dat de leerlingen dmv MI-testen zichzelf beter leren kennen en gepaste leerstijl aanleren en toepassen. Later willen we ook verschillende thema’s bepalen en elk thema enkele weken in de klas aan de orde stellen. Meer concreet: “De introductie van het thema kan door middel van algemene lessen gedaan worden, de kinderen verdiepen zich in het onderwerp vanuit verschillende verwerkingsopdrachten: MI-opdrachtenkaarten. Elke opdracht spreekt een andere intelligentie aan. Hierdoor is er voor elk kind wel een opdracht waar het zich prettig bij voelt. Om de kinderen te stimuleren ook de andere opdrachten te doen, vindt er regelmatig een evaluatie moment plaats, waarin iedereen vertelt wat het heeft gedaan en geleerd.”

   

  Basisoptie Latijn @ Campus INNOVA

  De basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met Latijn uit het ASO-aanbod in de 2de graad. Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel.
  Alhoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken.
  De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen.

  Hiertoe leer je:
  – grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging, …), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk, …), voorzetsel, voegwoord, naamval, …
  – vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen
  – methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen.

  Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen beter vergelijken en begrijpen.

  Doorheen de teksten leer je:
  – de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij, …
  – de mythologie (goden, helden, …)
  – algemene geografische gegevens
  – grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages.

  promotiefolder Latijn

   

  Onze leerlingen van de 3e graad van het Lucernacollege Campus INNOVA volgen dit jaar ook lessen aan de universiteit in samenwerking met de VUB.

  Zo kunnen de leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs, in samenwerking met Odisee, op woensdagnamiddag lessen volgen aan de hogeschool en zelfs examens afleggen voor het behalen van studiepunten voor twee vakken van de lerarenopleiding. Daarnaast werkt Odisee ook aan een graduaatopleiding voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs. Dit biedt deze leerlingen een mooie mogelijkheid om alsnog een erkend diploma te behalen.

  Het Lucernacollege Campus Innova heeft ook drie lopende projecten met de VUB, namelijk een drempelverlagend snuffelstageproject, een AI-project en het PeaceJamproject.

  Het drempelverlagend snuffelstageproject zal de leerlingen vanaf het schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid geven lessen te volgen aan de VUB op de woensdag om zo een snellere en vlottere overgang naar het hoger onderwijs mogelijk te maken. Deze ervaringen kunnen stimulerend werken voor de jongeren die zo niet alleen de universiteit leren ontdekken, maar ook medestudenten en sommige professoren of assistenten.

  Het A.I.-project – in samenwerking met Gluon, de ULB, de VUB en externe gastdocenten uit het Verenigd Koninkrijk – is een project dat de uitdagingen van een digitale samenleving uit de 21e eeuw aangaat. In deze veranderende en diverse samenleving is het van belang dat het onderwijs niet blijft stilstaan, maar mee evolueert. Scholen, ondernemingen en culturele instellingen in Brussel moeten samenwerken om jonge studenten te sensibiliseren voor de uitdagingen en gevaren van A.I.-systemen (Artificiële Intelligentie) en om hen aan te leren hoe er best wordt gewerkt met deze nieuwe technologieën die steeds meer aanwezig zijn in onze maatschappij. Samen kunnen we werken aan een levendige samenleving van actieve gebruikers en een A.I.-systeem dat sociaal en ethisch verantwoord is.

  Naast deze projecten met de VUB zullen de leerlingen van de Unescoschool Lucerna Campus Innova dit schooljaar de mogelijkheid krijgen het programma van PeaceJam Compassion in Action (Samenleven in actie) te volgen met als hoogtepunt de PeaceJam conferentie in maart 2020 aan de VUB, in het bijzijn van een Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Het pedagogisch programma heeft als doel een inclusieve gemeenschap te creëren door jongeren de kans en gelegenheid te geven zich op een positieve manier te ontwikkelen. Dankzij het ontdekken van de levens van verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede en allerlei ludieke activiteiten zullen de leerlingen essentiële competenties leren ontwikkelen, van altruïsme en compassie tot actie en betrokkenheid. De missie van PeaceJam is op deze manier jongerenleiders (youth leadership) te vormen die zich inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld (PeaceJam, 2017).

   

  Lucernacollege Campus INNOVA als partner van PeaceJam

  Onze leerlingen van het Lucernacollege Campus INNOVA hebben dit jaar deelgenomen aan het PeaceJamproject waarbij ze de Nobelprijswinnaar voor de Vrede Rigoberta Menchu hebben kunnen ontmoeten. Ze hebben hun ideeën en vredesprojecten kunnen delen op het podium van de VUB en hebben deelgenomen aan allerlei ateliers en workshops met jongeren die van over heel België op 7 en 8 maart 2020 samen zijn gekomen om te werken aan een vredevolle toekomst.

  Deze conferentie wordt jaarlijks in België gehouden. Hieronder de video van de conferentie aan de KUL in 2019.

   

  Cambridge English @ Campus INNOVA

  Wereldburgers spreken hun talen. Op het Campus INNOVA besteden we veel aandacht aan taal – communiceren is het handelsmerk van een wereldburger. Onze leerlingen leren het Nederlands optimaal beheersen en het Engels zich eigen te maken. De eerste twee jaar in tweede graad Cambridge Engels onderdeel van de reguliere lessen Engels. Vanaf het derde graad krijgen onze leerlingen extra uren Engels om het internationaal erkende Cambridge Certificate in English te halen. Erkende Cambridge-examinatoren nemen de examens op twee niveaus af:

  – First Certificate in English (FCE) (in tweede graad)
  – Certificate in Advanced English (CAE) (in derde graad)
  Met dit certificaat vergroten de leerlingen hun kans op toelating tot internationale studies, stages en beroepen.

   

  Leerlingenbegeleiding @ Campus INNOVA

  Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap, maar ook van Europa. Met bijna 180 nationaliteiten kom je in Brussel heel de wereld tegen. Tegelijkertijd verandert die wereld razendsnel door nieuwe technologie. Heb jij talent voor techniek en kijk je met belangstelling naar de wereld om je heen? Dan ben je op het Lucernacollege Campus INNOVA op je plek voor wereldburgerschap.

  Op het Lucernacollege Campus INNOVA leiden wij niet alleen op voor een diploma secundair onderwijs: je kan bij ons één van onze studierichtingen volgen en je groeit uit tot een echte wereldburger. Dat komt omdat ‘wereldburgerschap’ niet zomaar een woord is, maar in het middelpunt staat van ons onderwijs.

  Wetenschap en technologie hebben alles met wereldburgerschap te maken. Denk aan internet.
  Aan wifi. Smartphones. Apps. Hiermee kan je je vrienden bereiken, maar ook onbekenden aan de andere kant van de wereld. We leren je op Lucernacollege Campus INNOVA hoe je jouw talent voor techniek kunt inzetten om nieuwe producten te ontwerpen en bestaande te verbeteren. Met respect voor andere mensen en voor alles wat op aarde leeft. Ook in de andere vakken komt aan de orde: hoe kunnen we met elkaar omgaan en onze kennis gebruiken om de wereld een klein beetje te verbeteren? Dat is de instelling van een wereldburger!

  PASPOORT VAN EEN WERELDBURGER

  Met extra vakken en activiteiten op het Lucernacollege Campus INNOVA ben je op weg naar een mooie plek bij een internationale organisatie, in het bedrijfsleven of in de wetenschap.

   

  Pool economie @ Campus INNOVA

  Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De nadruk ligt op economie. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

  Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen. Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

   

  Pool wetenschappen @ Campus INNOVA

  De meest logische vooropleiding is de basisoptie Moderne wetenschappen in het tweede leerjaar. Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden best individueel bekeken.

  Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

  De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

   

  STEM @ Campus Innova

  De allergrootste ontwikkelingen zijn steeds verwezenlijkt door een leergierige geest met de mogelijkheid een blik op de toekomst te richten, dit zijn kwaliteiten die hoog in het vaandel worden gedragen op Campus Innova. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een pijlsnel tempo op en hier wordt op ingespeeld in ons curriculum. Het is onze overtuiging dat deze generatie grootse zaken zal verwezenlijken, daarom zetten we in op het ontwikkelen van kritische zin en het volgen van een objectieve wetenschappelijke methode. Onze leerlingen komen in aanraking met alle onderdelen van de wetenschap: van Artificiële Intelligentie tot Zygote. Door de verworven theorie telkens in de praktijk om te zetten, verwerven onze leerlingen een uniek inzicht in de wetenschap en technologie.

   

  Het vak Frans @ Campus INNOVA

  Het Frans is een van de grote wereldtalen. Als gebruikstaal of moedertaal wordt het door bijna 119 miljoen mensen gesproken. Daarnaast zijn 63 miljoen mensen deels Franstalig en leren 82 miljoen mensen van alle leeftijden Frans als vreemde taal. Wereldwijd bestaat de Franstalige gemeenschap dus uit 264 miljoen sprekers. Daarnaast is het Frans, onder andere, zowel werktaal als officiële taal bij de VN, de Europese Unie, de UNESCO, de Afrikaanse Unie, bij het Internationaal Olympisch Comité,

  het Internationale Rode Kruis en bij verschillende juridische instanties. Het Frans is de taal van de drie hoofdsteden van de Europese instellingen: Straatsburg, Brussel en Luxemburg. De taal speelt ook een rol in de luchtvaarttechniek, het vervoer per spoor, de voedingsindustrie, de luxe industrie, de mode, en technologie in het algemeen. Het Frans is, samen met het Engels, de enige taal die op alle continenten gesproken wordt.

  Wil je weten hoe wij als Lucernacollege Campus INNOVA het vak Frans aanpakken? Kijk naar het filmpje gemaakt door onze leerkracht Frans.