Back

Historiek

In 2003 werd de eerste vestiging van het Lucernacollege geopend in Brussel, waar men begon met 20 leerlingen, enkele leerkrachten en een directeur. Het schoolgebouw was nog amper een school en zat in een kantorencomplex, maar de ambities waren groot en zo ook de inzet van alle betrokkenen. Binnen één jaar al was de Lucernaschool uitgegroeid tot vier vestigingen in het secundair onderwijs (te Antwerpen, Brussel, Gent en Genk), met een totaal van 280 leerlingen en werden de doelstellingen van de Vlaamse overheid voor het recht op subsidiering behaald (waarvoor een minimum leerlingenaantal van 250 vereist is). De oprichting van Lucerna was mogelijk gemaakt door de vzw Inrichtende Macht Lucerna, een vereniging van academici en ondernemers. Er was één belangrijk doel: een school creëren waar dynamiek, wetenschap, multiculturaliteit en individuele ondersteuning de onderscheidende troeven waren. Deze doelstellingen zijn gesteund op de drie pijlers van leerling, leerkracht en ouders.

In 2018 is de naam van onze vestiging veranderd naar Campus Innova.  Innova komt van innovatie en zo willen we de toekomst van onze leerlingen inspireren.

Hieronder kunt u de ontwikkeling van onze logo stap voor stap terug vinden: