Back

Gezondheid en veiligheid

Dag van de Gezondheid en Veiligheid @Campus Innova

Heel wat van onze leerlingen komen dagelijks naar school met het openbaar vervoer of verplaatsen zich te voet of met de fiets. Campus Innova hecht dan ook heel wat belang aan veiligheid in al haar aspecten. Daarnaast is gezondheid uiteraard een van de bekommernissen van de school. Een school moet immers een veilige en gezonde omgeving zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Op de Dag van de Gezondheid en Veiligheid zetten we deze bezorgdheden extra in de verf. Door middel van allerlei activiteiten trachten we het bewustzijn van onze leerlingen voor een gezonde en veilige leefomgeving aan te scherpen.