Back

Zorg en CLB

Zorg en leerlingenbegeleiding

Als je problemen hebt, of een vraag, dan kun je er best eerst met je ouders of je vrienden over spreken. Misschien zetten zij je meteen op de goede weg.

Voor vakgebonden zaken is er in de eerste plaats je vakleraar. Die kan je helpen met studietips, wat extra uitleg of een extra-oefening, enz.

Maar ook je titularis wil best wel luisteren als je ergens mee zit. Dat kan gaan over een probleem met een klasgenoot of over problemen thuis. Maar ook met andere zaken kun je bij hem of haar terecht. Hij of zij zal je wel verder helpen.

Je kunt je ook richten tot je leerlingenbegeleider. De leerlingenbegeleiders bieden individuele begeleiding bij leermoeilijkheden, socio – emotionele problemen en afwezigheden en geven ook studieloopbaanbegeleiding. Ze volgen de leerlingendossiers op en houden zo het leerlingvolgsysteem up to date. De leerlingenbegeleiders volgen ook de klassenraden.

Je kunt hem of haar persoonlijk aanspreken. Voor delicate zaken kun je altijd naar hem of haar mailen.

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school wordt begeleid door de volgende centra voor leerlingenbegeleiding.

VCB Pieter Breughel

Opzichterstraat 84,

1080 Brussel

Tel: 02/512.30.05