Back

Business en innovatie

Business en innovatie op Campus Innova

In onze geglobaliseerde maatschappij waar de nadruk ligt op een vrije markteconomie, is het voor de volgende generatie des te belangrijker om een grondige kennis en inzicht te krijgen in alle aspecten van de zakenwereld. De leerlingen observeren de verschillende spelers in het economische veld (het individu, KMO’s, multinationals, de regering…) en leren hoe hun wisselwerking verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden.. De leerlingen observeren de verschillende spelers in het economische veld (het individu, KMO’s, multinationals, de regering…) en leren hoe hun wisselwerking verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden. Daarnaast kijken we ook naar de toekomst: het is aan het onderwijs om innovatie in deze sector te stuwen en de economie van de toekomst vorm te geven. Wij stellen ons tot doel om de drijfkracht achter deze innovatie te zijn door in te zetten op duurzame ontwikkelingen en toekomstgericht zakendoen.