In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. Na het 1e leerjaar kan je nog alle basisopties kiezen. Let wel dat je om Latijn of Grieks-Latijn te kunnen volgen, je best in het eerste leerjaar klassieke studiën (Latijn) gevolgd hebt! Als je de lessenroosters bekijkt zal je merken dat er basisopties zijn met meer theorie en andere met meer praktijk. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen  zal je dan in de 2de graad een studierichting kunnen kiezen. De keuze van de juiste basisoptie is belangrijk! Als je nu bijvoorbeeld kiest voor een basisoptie met minder uren theorie, kan je voor problemen komen te staan als je in de tweede graad nog een andere weg uit wilt gaan.

Keuze uit volgende basisopties

BasisoptieAdministratieve vakbenaming
Economie en organisatie AV Economie
TV/PV Handel
AV Informatica
PV/TV Toegepaste informatica
Moderne talen en wetenschappen – moderne talen

Moderne talen en wetenschappen – wetenschappen
AV Engels
AV Frans
AV Nederlands

AV Natuurwetenschappen
Klassieke talen AV Grieks
AV Latijn
Maatschappij en welzijn PV/TV Haartooi
PV/TV Huishoudkunde
AV Maatschappelijke vorming
PV/TV Mode
TV/PV Verzorging
STEM-technieken en STEM-Wetenschappen PV/TV Agrarische technieken
PV/TV Bouw
PV/TV Elektriciteit
PV/TV Elektromechanica
PV/TV Grafische technieken
PV/TV Hout AV Informatica
PV/TV Toegepaste informatica
PV/TV Mechanica
AV Natuurwetenschappen
PV/TV Nijverheidstechnieken
TV Techniek AV Wiskunde
Totaal5