Back

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. Na het 1e leerjaar kan je nog alle basisopties kiezen. Let wel dat je om Latijn of Grieks-Latijn te kunnen volgen, je best in het eerste leerjaar klassieke studiën (Latijn) gevolgd hebt! Als je de lessenroosters bekijkt zal je merken dat er basisopties zijn met meer theorie en andere met meer praktijk. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen  zal je dan in de 2de graad een studierichting kunnen kiezen. De keuze van de juiste basisoptie is belangrijk! Als je nu bijvoorbeeld kiest voor een basisoptie met minder uren theorie, kan je voor problemen komen te staan als je in de tweede graad nog een andere weg uit wilt gaan.

Keuze uit volgende basisopties

Basisoptie Administratieve vakbenaming
Economie en organisatie  AV Economie
AV Informatica
Moderne talen en wetenschappen                                                 

AV Engels
AV Frans
AV Nederlands
AV Natuurwetenschappen
Klassieke talen AV Latijn
Maatschappij en welzijn    AV Maatschappelijke vorming
STEM-Wetenschappen      AV Natuurwetenschappen
TV Techniek AV Wiskunde
Totaal 5