Back

6 Handel

Informatie over de richting

Binnen de algemene vorming wordt een grondige kennis van het Nederlands, een praktische kennis van het Frans en Engels nagestreefd.
Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context, de zakelijke communicatie is belangrijk.
De schrijfvaardigheid ligt in het verlengde van de luister-, spreek- en leesvaardigheid.

  • Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen:
    de onderneming en haar omgeving (de economische omgeving, ondernemend werken als werkgever en werknemer, de onderneming en haar stakeholders, doelstellingen van de onderneming, keuze van het product, prijsbepaling, plaats, promotie, presentatie, personeel);
  • het werken in een onderneming: commerciële en administratieve verrichtingen (werkplanning en communicatie in een administratieve omgeving, flowcharts en procedures, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, aankopen en aankoopadministratie, verkopen en verkoopadministratie);
  • het beleid van een onderneming (sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit, de boekhouding als beleidsinstrument, commercieel beleid, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid – human resources, duurzaam ondernemen).
    Binnen de juridische vormingscomponent worden de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht aangebracht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor de praktische toepassingen binnen de fiscaliteit (BTW en personenbelasting).

Bron

Lessentabel

Vakken


Aantal lesuren


Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing 2
LO 2
Economie 2
Nederlands 3
Dactylografie 2
Boekhouding 2
Toegepaste Economie 5
Stage TE/Verkoop 2
Verkoop 2
Wiskunde 2
Totaal


32