Back

1 A-stroom

Informatie over de richting “Moderne Wetenschappen”

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO. Kenmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In het tweede jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde.  Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

 • Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast labo. Voor jou kan deze cursus leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting.
 • In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden.  De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod.

Bron

Lessentabel “A-stroom”

 

 

 

Vakken Aantal lesuren
Nederlands 4
Wiskunde 4
Mens & samenleving 2
Frans 3
Engels 1
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing 2
LO 2
Artistieke vorming Optioneel (2)
 • Muziek
1
 • Beeld
1
Wetenschappen & Techniek Optioneel (6)
 • Aardrijkskunde
2
 • Techniek
2
 • Natuurwetenschappen
2
INNOVA TIME 5
 • ICT
1
 • Boekentroef (Nederlands-extra)
1
 • Engels-extra
1
 • Wiskunde remediëring/verdieping
1
 • Innova-uur
1
Totaal 32