Back

1 Latijn

Informatie over de richting “Latijn”

De basisoptie Latijn is een voorbereiding op een keuze met Latijn uit het ASO-aanbod in de 2de graad. Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel.
Alhoewel Latijn nu een ‘dode’ taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken.
De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen.

Hiertoe leer je:
– grammatica: onderwerp, werkwoord (persoonsvorm, tijd, vervoeging, …), soorten zinnen (vragend, onafhankelijk, afhankelijk, …), voorzetsel, voegwoord, naamval, …
– vocabularium: de meest gebruikte woorden, algemene principes van woordvorming, methode om een woordenlijst of woordenboek te raadplegen
– methodes om inhoudsvragen te beantwoorden en om zinnen in het Nederlands te vertalen.

Op gebied van cultuur maak je kennis met de Romeinse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Je krijgt een beter inzicht in je eigen cultuur en je kunt de westerse en niet-westerse culturen beter vergelijken en begrijpen.

Doorheen de teksten leer je:
– de leefwereld van de Romeinen en Grieken: huis, kleding, spelen, maatschappij, …
– de mythologie (goden, helden, …)
– algemene geografische gegevens
– grote periodes, belangrijke feiten en beroemde personages.

Bron

Lessentabel “Latijn”

 

Vakken Aantal lesuren
Nederlands 4
Wiskunde 5
Mens & samenleving 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Levensbeschouwing 2
LO 2
Artistieke vorming Optioneel (2)
  • Muziek
1
  • Beeld
1
Wetenschappen & Techniek Optioneel (6)
  • Aardrijkskunde
2
  • Techniek
2
  • Natuurwetenschappen
2
Latijn 4
Totaal 32